Specijalan dizajn spojnica

Ventilacijske cijevi se proizvode sa sljedećim specifikacijama: promjeri od 200 do 2400 mm, dužina cijevi do 10 m, radni pritisak do 10000 Pa. Zakačke za vješanje ventilacijskih cijevi su specijalno dizajnirana za mogućnost pravolinijskog vješanja cijevne instalacije. Pojedinačne sekcije su povezane sa specijalnim čeličnim obručom i struktura spojnice osigurava sigurnu i tijesnu vezu između sekcija ventilacijskih cijevi.